งานวิจัย VITALIFT-A Eye& Neck

โดย Ha Na Cho

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทดลอง

Dr. Different VITALIFT-A Eye & Neck

วิธีการทดลอง

     ทดสอบประสิทธิภาพในการลดเลือนริ้วรอยบริเวณใบหน้า, ลำคอและรอบดวงตา โดยในผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นผู้หญิงวัย 35-60 ปี จำนวน 22 คน ทา VITALIFT-A Eye & Neck บริเวณดังกล่าววันละครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยวัดผลก่อนใช้และหลังใช้

เกณฑ์การวัดผล

บริเวณใบหน้า

 • การยกกระชับบริเวณแก้ม
 • การลดลงของริ้วรอยบริเวณรอบดวงตา
 • ความชุ่มชื้นบริเวณแก้ม
 • การยืดหยุ่นบริเวณแก้ม
 • ความหนาแน่นของผิวบริเวณรอบดวงตา

บริเวณลำคอ

 • ริ้วรอย
 • ความชุ่มชื้น
 • การยืดหยุ่น
 • ความหนาแน่น

การวัดผลส่วนอื่น

 • ความกระจ่างใสบริเวณใต้ตา

ผลการทดลอง

1. การยกกระชับบริเวณแก้ม

หลังใช้ 4 สัปดาห์ ความยกกระชับบริเวณแก้มเพิ่มขึ้น 1.53 %

การยกกระชับบริเวณแก้ม

ความยกกระชับบริเวณแก้ม (mm)

รูปตัวอย่างจากอาสาสมัคร

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

2. ริ้วรอยบริเวณรอบดวงตา

หลังใช้ 4 สัปดาห์ ริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาลดลง 12.36 %

ริ้วรอยบริเวณรอบดวงตา

ริ้วรอยบริเวณรอบดวงตา (depth, mm)

รูปตัวอย่างจากอาสาสมัคร

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

3. ความชุ่มชื้นบริเวณแก้ม

หลังใช้ 4 สัปดาห์ ความชุ่มชื้นบริเวณแก้มเพิ่มขึ้น 16.91 %

ความชุ่มชื้นบริเวณแก้ม

ความชุ่มชื้นบริเวณแก้ม (A.U)

4. ความยืดหยุ่นบริเวณแก้ม

หลังใช้ 4 สัปดาห์ ความยืดหยุ่นบริเวณแก้มเพิ่มขึ้น 8.35 %

ความยืดหยุ่นบริเวณแก้ม

ความยืดหยุ่นบริเวณแก้ม (R2)

5. ความหนาแน่นของผิวบริเวณรอบดวงตา

หลังใช้ 4 สัปดาห์ ความหนาแน่นของผิวบริเวณรอบดวงตาเพิ่มขึ้น 9.47 %

ความหนาแน่นของผิวบริเวณรอบดวงตา

ความหนาแน่นของผิวบริเวณรอบดวงตา (%)

รูปตัวอย่างจากอาสาสมัคร

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

6. ริ้วรอยบริเวณลำคอ

หลังใช้ 4 สัปดาห์ ริ้วรอยบริเวณลำคอลดลง 14.18 %

ริ้วรอยบริเวณลำคอ

ริ้วรอยบริเวณลำคอ (depth, mm)

รูปตัวอย่างจากอาสาสมัคร

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

7. ความชุ่มชื้นบริเวณลำคอ

หลังใช้ 4 สัปดาห์ ความชุ่มชื้นบริเวณลำคอเพิ่มขึ้น 12.52 %

ความชุ่มชื้นบริเวณลำคอ

ความชุ่มชื้นบริเวณลำคอ (A.U)

8. ความยืดหยุ่นบริเวณลำคอ

หลังใช้ 4 สัปดาห์ ความยืดหยุ่นบริเวณลำคอเพิ่มขึ้น 5.35 %

ความยืดหยุ่นบริเวณลำคอ

ความยืดหยุ่นบริเวณลำคอ (R2)

9. ความหนาแน่นของผิวบริเวณลำคอ

หลังใช้ 4 สัปดาห์ ความหนาแน่นของผิวบริเวณลำคอเพิ่มขึ้น 9.25 %

ความหนาแน่นของผิวบริเวณลำคอ

ความหนาแน่นของผิวบริเวณลำคอ (%)

รูปตัวอย่างจากอาสาสมัคร

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

10. ความขาวกระจ่างใสบริเวณใต้ตา

หลังใช้ 4 สัปดาห์ ความขาวกระจ่างใสบริเวณใต้ตาเพิ่มขึ้น 1.38 %

ความขาวกระจ่างใสบริเวณใต้ตา

ความขาวกระจ่างใสบริเวณใต้ตา (mm)

รูปตัวอย่างจากอาสาสมัคร

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

จากผลการทดลองสรุปได้ว่า

 • VITALIFT-A Eye & Neck สามารถยกกระชับบริเวณแก้มและลดริ้วรอยรอบดวงตาและลำคอได้จริง
 • VITALIFT-A Eye & Neck สามารถเพิ่มความชุ่มชื้น, ความยืดหยุ่น, ความหนาแน่น, บริเวณลำคอได้จริง
 • VITALIFT-A Eye & Neck สามารถเพิ่มความขาวกระจ่างใสบริเวณใต้ตาได้โดยการใช้ต่อเนื่อง 4 สัปดาห์