งานวิจัย VITAACNAL

โดย Hyun Ji Kim

งานวิจัย VITAACNAL

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทดลอง

Dr. Different VITAACNAL TX Night Cream

วิธีการทดลอง

     ทดสอบความเหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับคนเป็นสิว และ การฟื้นฟู Keratin บนผิวหนัง ในผู้เข้าร่วมทดลอง 23 คน โดยให้ทา VITAACNAL วันละครั้งเป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยจะมีการวัดผลก่อนใช้ หลังใช้ 2 สัปดาห์ และ หลังใช้ 4 สัปดาห์

เกณฑ์การวัดผล

1. เกณฑ์การวัดผลทั่วไป

  • ประเมินปริมาณของสิวหัวขาวและสิวหัวดำด้วยภาพเสมือนจริง
  • การผลิตน้ำมันของผิว
  • วัดปริมาณเคราติน
  • การถ่ายรูปที่ละเอียด

2. แบบสอบถามความรู้สึกหลังการใช้

3. การประเมินผลข้างเคียงจากแพทย์ผิวหนังและผู้เข้าร่วมทดลอง

ผลการทดลอง

1. ประเมินปริมาณของสิวหัวขาวและสิวหัวดำด้วยภาพเสมือนจริง

1.1. สิวหัวขาว

หลังใช้ 2 สัปดาห์ สิวหัวขาวลดลง 8.58 %

หลังใช้ 4 สัปดาห์ สิวหัวขาวลดลง 24.09 %

สิวหัวขาว

สิวหัวขาว (ea)

1.2. สิวหัวดำ

หลังใช้ 2 สัปดาห์ สิวหัวดำลดลง 15.12 %

หลังใช้ 4 สัปดาห์ สิวหัวดำลดลง 27.91 %

สิวหัวดำ

สิวหัวดำ (U.A)

รูปตัวอย่างจากอาสาสมัคร

ก่อนใช้

หลังใช้ 2 สัปดาห์

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ก่อนใช้

หลังใช้ 2 สัปดาห์

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ก่อนใช้

หลังใช้ 2 สัปดาห์

หลังใช้ 4 สัปดาห์

2. การผลิตน้ำมันบนผิว

หลังใช้ 2 สัปดาห์ การผลิตน้ำมันลดลง 13.83 %

หลังใช้ 4 สัปดาห์ การผลิตน้ำมันลดลง 23.57 %

การผลิตน้ำมันบนผิว

การผลิตน้ำมันบนผิว (μg/cm^2)

3. ปริมาณเซลล์ผิวที่ตายแล้ว

หลังใช้ 2 สัปดาห์ เซลล์ผิวที่ตายแล้วลดลง 10.76 %

หลังใช้ 4 สัปดาห์ เซลล์ผิวที่ตายแล้วลดลง 19.13 %

ปริมาณเซลล์ผิวที่ตายแล้ว

ปริมาณเซลล์ผิวที่ตายแล้ว (D.I)

รูปตัวอย่างจากอาสาสมัคร

ก่อนใช้

หลังใช้ 2 สัปดาห์

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ก่อนใช้

หลังใช้ 2 สัปดาห์

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ก่อนใช้

หลังใช้ 2 สัปดาห์

หลังใช้ 4 สัปดาห์

4. VITAACNAL นั้นปลอดภัยสำหรับผู้ที่เป็นสิวเนื่องจาก ไม่มีการรายงานผลข้างเคียงจากผู้เข้าร่วมการทดลองในระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์

จากผลการทดลองสรุปได้ว่า

Dr. Different VITAACNAL TX Night Cream ช่วยลดปริมาณเคราตินที่มากเกินไปบนผิว และ ปลอดภัยสำหรับคนเป็นสิว